Coaching


Mindfulness TrainingIndividuele coaching is een manier om op een positieve, toekomstgerichte manier je leven of bepaalde aspecten hiervan te onderzoeken met als doel je situatie te verhelderen en tot gewenste verandering te komen.

Het is bedoeld voor iedereen die gewone levens- en of werkvragen heeft en die zich daar in een aantal individuele gesprekken mee wil bezighouden. Het kan veel inzicht en ruimte  verschaffen om onder persoonlijke begeleiding te werken aan zelfontwikkeling, aan realisatie van doelen en dromen, aan je gezondheid, verbetering van communicatie met je omgeving of om meer invulling of zin te geven aan je leven.